Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

cathandcat
cathandcat
8461 3796 500
cathandcat
0757 2c01

June 09 2018

cathandcat

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

June 04 2018

cathandcat
7401 1f7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaJuliette Juliette
cathandcat
0290 3438
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaeternia eternia
cathandcat
5531 6776
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
cathandcat
9645 16e1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan

May 31 2018

cathandcat
0986 6cb4 500
cathandcat
0966 f0d3 500
Reposted bymeewoshkeriodzemer9498
cathandcat
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viaeternia eternia

May 27 2018

cathandcat
Reposted fromFlau Flau viapulchritudo2 pulchritudo2
cathandcat
1978 675a 500

May 26 2018

cathandcat
1655 0a5f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimani imani
cathandcat
0443 9113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
3892 e261 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianezavisan nezavisan
cathandcat
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes vialikearollingstone likearollingstone

May 19 2018

cathandcat
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
cathandcat
9007 96a6
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl