Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

cathandcat
3111 e697
cathandcat
3093 b1bd 500
Reposted byfridays-karmatiredeverydayiammistakemaybeyoucelnotperfectgirlalittlepieceofheaven
cathandcat

Nie planowałem jej pokochać, a jednak moje plany zupełnie przestały mieć znaczenie. Mogłem wypierać tę miłości, ale ona do mnie wracała. Znowu i znowu. Próbowałem się od tego odciąć. Schować się gdzieś głęboko w sobie. Zamknąć serce i umysł. Ukryć uczucia i wszystkie myśli o niej. Ale to nic nie pomagało. Moja dusza cały czas krążyła dookoła niej, przyciągana jak magnes. Jakby każdy kwant, z którego jestem zbudowany pragnął być obok. To uczucie nie miało nic wspólnego z zakochaniem. Ja za nią nie szalałem. Nie traciłem dla niej rozumu. Albo przynajmniej nie tego chciałem. Nie to w tym wszystkim było najważniejsze. Bo widzisz, chodzi o to, że kiedy czułem ją obok to ogarniała mnie krystalicznie czysta miłość. Bez względu na to czy byłem na nią zły, czy byłem przez nią smutny, czy miałem o coś żal, czy byłem akurat z niej dumny albo radosny z jej powodu. Kochałem ją zawsze. Od zawsze. I na zawsze. Zupełnie tak jakbyśmy spotkali się na początku Wszechświata i bez względu na wszystko, mieli dojść razem na jego kres. Chociaż wybuchało w nas mnóstwo atomów, myślę, że oboje wiedzieliśmy, że kiedyś nadejdzie koniec tej atomowej wojny. Kiedyś nastanie między nami cisza, tak wyjątkowa jak letni poranek, kiedy jeszcze hałas nie zdąży się zbudzić. Cały ten surrealizm ustąpi zrozumieniu. I bezwarunkowo poddamy się przeznaczeniu, wiedząc, że razem mamy tworzyć jedną z najjaśniejszych gwiazd nieba.

— Aleksandra Steć
cathandcat
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viakotfica kotfica
cathandcat
cathandcat
1499 0e55 500

October 09 2018

cathandcat
6648 631a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolls503 olls503
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat

October 06 2018

cathandcat
Reposted frombluuu bluuu viagaiqus gaiqus

October 02 2018

cathandcat
cathandcat
6700 534d
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan

September 29 2018

cathandcat
     
Reposted from4777727772 4777727772 viamindtrap mindtrap
cathandcat
cathandcat
2678 e92c 500
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianezavisan nezavisan
cathandcat
0750 80a2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
cathandcat
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl