Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

cathandcat
"(...)
   Zapamiętajcie kochane - jeśli kobieta nie posługuje się swoją kobiecością to czym się posługuje? .....Męskością. .... I oczywiście od razu przegrywa a to dlatego, że nie jest mężczyzną! Jedyną możliwością dla kobiety aby walczyć o swoje ( czy to jest uwaga najbardziej nieprzystępnego mężczyzny czy też zachowanie miłości w rodzinie itd.) to być Kobietą! Działać po kobiecemu!

     Co znaczy "działać po kobiecemu" ?  To oznacza całym swoim wyglądem przejawiać piękno - zarówno piękno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Nie powinna to być wydmuszka w ładnym opakowaniu ani też jakaś "niechluja" z pięknym światem wewnętrznym. We wszystkim jest ważna harmonia! Kobiety boją się być wyrazistymi, boją się wyrażać siebie, ubierają się na czarno, noszą szare chusty i przy tym mają nadzieję, że mężczyźni je zauważą.  Ale dla mężczyzn ważnym jest zobaczenie piękna, widzieć obok siebie słoneczko, które jaskrawo świeci.

  To oznacza być spełnioną i szczęśliwą. Wskaźnikiem naszego spełnienia jest bezwarunkowy uśmiech. Spójrz w tej chwili na siebie - uśmiechasz się czy też siedzisz z buzią jak szara chmurka? Jeśli jest to wariant 2. to musisz pilnie zwiększać zapas kobiecej energii, rzucić wszelkie zadania, oderwać się od czytania niniejszego artykułu i iść rozkoszować się życiem, radować się przyjemnymi doświadczeniami.
  Drogie kobiety - mężczyźni ubóstwiają nasze uśmiechy! Dla nich gotowi są na heroiczne postępki i dokonania,  gotowi są być dla nas najbardziej szlachetni, najbardziej szczodrzy, najbardziej męscy, o ile nie będziemy rozmawiać z nimi w tonie pretensji i niezadowolenia lecz ze szczerym uśmiechem i czułością w głosie!

  To oznacza być tętniącą życiem i pełną energii.  Kobiety często sądzą, że mężczyźni - szczególnie ci w zaawansowanym wieku - ciągną do młodszych dziewcząt. To wcale nie tak!  Mężczyzn pociągają dziewczyny "energetyczne"! Jeśli masz lat 50 i potrafisz być pełną życia i energii to mężczyzna nigdzie od ciebie nie pójdzie! A to dlatego, że mężczyzna funkcjonuje na kobiecej energii tak jak samochód na benzynie.  Niezbędna jest dla niego nieustanne "doładowanie" - potwierdzają to sami mężczyźni. Przypomnijcie sobie powiedzenie mężczyzny o kobiecie: "pragnę jej".  No właśnie, dokładnie tak - pragnie.  Wszak kobieta tak jak woda zasila swojego mężczyznę, daje mu energię, siłę, możliwość osiągania dowolnych szczytów! Kobieta może brać energię z czego tylko chce: z natury, zakupów, jakichkolwiek zewnętrznych czynników, miłych emocji. Mężczyźni takiej możliwości nie mają - oni biorą energię właśnie od kobiety.
(...)"
https://michalxl600.blogspot.com/2015/10/mezczyzna-funkcjonuje-na-kobiecej.html?spref=fb
Reposted byterazjestlato terazjestlato
cathandcat
9860 0c3c 500
Reposted bylucius lucius
cathandcat
3091 8005 500

darlingonzola:

lottereinigerforever:

Brigitte Bardot in La Madrague, 1960 by Nicolas Tikhomiroff

Czytaj dalej

Reposted fromLittleJack LittleJack
cathandcat
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

August 13 2017

5656 b0ee 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
cathandcat
7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu viajanealicejones janealicejones
cathandcat

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaclaudelle claudelle
cathandcat
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vialikek likek
cathandcat
4511 f809 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
cathandcat
4280 68f5 500
Beautiful dress near a waterfall
Reposted fromfredricnmht fredricnmht viaviajero viajero
8695 763c
Reposted fromLittleJack LittleJack
cathandcat
(...) nie kombinuj. Kiedy kombinujesz, przestaję ci wierzyć.
— Anna Dymna

August 12 2017

9356 f283
cathandcat
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahumane humane
cathandcat
2568 7138
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl