Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

cathandcat
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaSilentForest SilentForest
cathandcat
6770 0724 500

March 27 2017

9627 c5b5 500

exterminating-angel:

The Eyes of My Mother, 2016.

Reposted fromLittleJack LittleJack
cathandcat
2227 edcd 500

March 26 2017

cathandcat
3191 ec86 500
Reposted fromslodziak slodziak viaherbatkowa herbatkowa
cathandcat
8414 401a
cathandcat
3373 7ba0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cathandcat
5590 d3ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cathandcat
3874 13f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiebitchdie diebitchdie
cathandcat
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
cathandcat
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomebody besomebody
cathandcat

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaschwarzerwolf schwarzerwolf
8583 844d
Reposted fromElfirella Elfirella vianezavisan nezavisan

March 25 2017

cathandcat
cathandcat
8151 93cb
Pomyśl sobie jak wiele przypadku i zbiegów okoliczności musiało zaistnieć, aby doprowadzić do naszego spotkania. wystarczyła tylko jedna inna decyzja w moim, albo w twoim życiu, jedna droga w prawo zamiast w lewo i nie wiedzielibyśmy o swoim istnieniu. a jednak, przydarzyło nam się to i pozwala mi wierzyć, że wszystko jest możliwe, skoro los zaszedł z nami aż tak daleko.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaeternia eternia
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
cathandcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl