Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

February 05 2019

cathandcat
4429 e745 500
Reposted byendlessmemories endlessmemories
cathandcat
- Wiem, że jesteś szczęśliwa. Ciągle się uśmiechasz, Jasmine, ale czasami widzę też to... Cichą burzę, która szaleje w twoich oczach. Widzę pioruny rozrywające cię od środka, choć usilnie udajesz, że nie ma tam nawet małego deszczyku. Zatajanie obaw i uraz nie pomoże ich zlikwidować. Uciszy je jedynie twój prawdziwy głos, który próbuje się wydostać. - Nie... - zawahałam się, pokręciłam głową i spojrzałam na notatnik. - Nie sądzę, bym właśnie to chciała robić. Nie chcę wchodzić aż tak głęboko. Wpatrywał się we mnie przez dłuższą chwilę, nim posłał mi nikły uśmiech. - Nie można w pełni wyzdrowieć, jeśli udaje się, że pęknięcia nie istnieją.
— Brittainy C. Cherry - "Poza rytmem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanuluj anuluj
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat

February 02 2019

cathandcat
2859 296a 500
Reposted bymoaianecianowchiefnadelle12czerwcaZiomeczekensommeellokoaisajojstrbl
cathandcat
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

November 10 2018

cathandcat
4233 6d22
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamaking-love making-love
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat

November 04 2018

cathandcat
7647 9a2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cathandcat

October 30 2018

cathandcat
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajasmine-girl jasmine-girl
cathandcat
4315 7a43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajasmine-girl jasmine-girl
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
4658 af56
Reposted fromskatrix skatrix viaviajero viajero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl