Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

cathandcat
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafou fou
cathandcat
3040 ec4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viadzony dzony
cathandcat
1433 e729 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamental-cat mental-cat

August 14 2019

cathandcat
0947 29c2 500
Reposted bymoaifinatkanotyourstrawberryMonia94absolutelyfuckingnotjestpiekniesweetchocolateNotimportanatLusiaawakenpurpurowa-perspektywawhatkatefeelodyssey
5854 0a4d
Reposted frombrumous brumous viadzony dzony
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania vianaiwna naiwna

August 10 2019

cathandcat
cathandcat
5893 0f4c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacatherineee catherineee
cathandcat
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiwowad iwowad
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viaczeresnia czeresnia
cathandcat
1881 64d1 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viadzony dzony

July 27 2019

cathandcat
9301 f46b 500
cathandcat
9300 1982 500
Reposted bymaciorytajasne
cathandcat
9299 fed9 500
Reposted byvronk vronk
cathandcat
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamelan melan
cathandcat
8054 eb4d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialanuch lanuch
cathandcat

July 23 2019

cathandcat
6667 3dd9 500
Reposted byvongoogenviajerotoskalatteBetterDayschowchowgraywall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl