Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

cathandcat
7025 6bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
cathandcat
cathandcat
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna vianezavisan nezavisan

February 26 2017

cathandcat
cathandcat
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaadurowe adurowe
cathandcat
1648 c01c
Reposted fromnezavisan nezavisan
cathandcat
3712 63ef
Reposted fromnezavisan nezavisan
cathandcat
4826 f490
Reposted fromnezavisan nezavisan viatwice twice
cathandcat
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna vianezavisan nezavisan

February 24 2017

cathandcat
1556 0e15
Reposted fromsnowlake snowlake viaselsey selsey
cathandcat
8424 4d46
Reposted frommiejmniej miejmniej viabzdura bzdura
cathandcat
cathandcat
1016 aaeb
Reposted fromlaluna laluna viabzdura bzdura
5343 a6e4
Reposted fromLittleJack LittleJack vianezavisan nezavisan

February 23 2017

cathandcat
cathandcat
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczoo czoo
cathandcat
0015 f618
cathandcat
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
cathandcat
4927 631c 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viametka metka
cathandcat
1358 8117 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl