Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaoxygenium oxygenium
8731 4515 500
Reposted fromamatore amatore viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
cathandcat
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
cathandcat
1765 f3cb 500
Reposted frompulperybka pulperybka via12czerwca 12czerwca
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

November 25 2017

cathandcat

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
cathandcat
1392 be08
Reposted fromintrigante intrigante viakiks kiks
cathandcat
Kiedyś mówiłem: jeśli ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się tobą. Dziś mówię: ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.
— Jim Rohn
Reposted by12czerwcaWaszmasterwiksxlickmysneakersskaaryfikaacjaaduszylottibluebellarrrrrrrrblithelyuciekamstrangemeblaxkseoulbarock
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

November 24 2017

3016 fc00 500
Reposted fromnudes nudes viaverdantforce verdantforce
cathandcat
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
cathandcat
9542 0137
cathandcat
9748 27b5
Reposted fromloveandsex loveandsex viacitiesofnight citiesofnight

November 23 2017

cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
4333 9955 500
Reposted fromnickdrake nickdrake vianezavisan nezavisan
cathandcat
8074 a231
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasopadepollo sopadepollo
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

November 16 2017

cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl