Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

cathandcat
4233 6d22
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamaking-love making-love
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat

November 04 2018

cathandcat
7647 9a2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cathandcat

October 30 2018

cathandcat
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajasmine-girl jasmine-girl
cathandcat
4315 7a43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajasmine-girl jasmine-girl
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat
4658 af56
Reposted fromskatrix skatrix viaviajero viajero
cathandcat
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa vianezavisan nezavisan

October 21 2018

cathandcat
Nie ma trudności, których miłość nie mogłaby pokonać. Nie ma choroby, której miłość nie mogłaby uleczyć. Nie ma drzwi, których miłość by nie otwarła. Nie ma zatoki, nad którą miłość nie wybudowałaby mostu. Nie ma muru, którego miłość nie mogłaby zburzyć. Nie ma grzechu, którego miłość nie mogłaby odkupić. To bez znaczenia, jak głęboko zakorzenione są kłopoty, jak beznadziejnie wygląda sytuacja, jak bardzo sprawa jest zawikłana, jak wielki jest błąd. Miłość zaradzi temu wszystkiemu. I jeżeli będziesz mogła kochać wystarczająco silnie, będziesz najszczęśliwszą i najpotężniejszą osobą na świecie.
— Louise L. Hay
cathandcat
8927 fd39 500
Reposted byCattso-so
cathandcat
8910 7bb4 500
Reposted byMartwa13loneliestofangelshashZoonk11qqmemorehugostiglitz
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony

October 18 2018

cathandcat
6724 661b 500
Reposted byCatt Catt
cathandcat
6721 0324 500
Reposted byLunarDeLunatomesh100pdancingwithaghostMartwa13kudlatypiehusnieobecnoscIzzhiMountainGirlgingerowaareloveutiondancingwithaghostelentariebeliveinmerilokowaty
cathandcat
cathandcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl