Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

cathandcat
cathandcat
3924 98b4 500
cathandcat
2595 8302 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viamasterrpiece masterrpiece
cathandcat

"Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie."

- Aleksandra Steć, Moja dusza pachnie Tobą.

cathandcat
– Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz…
— .
cathandcat

February 23 2018

cathandcat
9735 6d37 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaRedPenny RedPenny
cathandcat
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai vialittlewhitelies littlewhitelies
cathandcat
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

February 21 2018

cathandcat
8727 bdf9
cathandcat
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznając kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie. 
— Anna Bellon
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
cathandcat
7015 68e9
Reposted from777727772 777727772
cathandcat
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viavertheer vertheer
cathandcat
cathandcat
cathandcat
4706 976f
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
cathandcat
7048 fba4
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone

February 16 2018

cathandcat
5341 5a06
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
cathandcat
5282 7d9f 500
Reposted fromkarahippie karahippie viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl