Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

cathandcat
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
cathandcat
cathandcat
6692 64fa 500
Reposted bybehindmyeyelids behindmyeyelids
cathandcat
6690 799d 500
cathandcat
6688 0e00 500
Reposted byBabsonvisualmikejesuismadeleineteiseiponurykosiarzeskapizacarmenlunahugostiglitzgreywolfjanuschytrusbehcioNarcisse-Noirpeepingtomnitaelhonigwurmblotindkoszmarekaikkogreywolf
cathandcat
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony

October 20 2019

cathandcat
5400 e588 500
Reposted byOnlyRed OnlyRed
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
cathandcat

October 13 2019

cathandcat
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka vianotyourstrawberry notyourstrawberry
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu

October 06 2019

cathandcat
2063 241b 500
Reposted byviajero viajero
cathandcat
Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. 
— Minka Kent
Reposted fromlovvie lovvie viaifyouleave ifyouleave
cathandcat
1481 7d8e 500
Reposted byAstalka Astalka
cathandcat
1480 491b 500
Reposted byviajero viajero

October 05 2019

cathandcat
8379 b197 500
Reposted byegzystencjamoaikingavonschabertcoeurinakingofthejunglenotyourstrawberryNotimportanat
cathandcat
8353 f17c 500
Reposted byegzystencjaagatiszkamarciixbanshe
cathandcat
8331 8458 500
Reposted byVostokaikko
cathandcat
4186 8d9a
Reposted fromBabson Babson viastarryeyed starryeyed
cathandcat
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl